JUX-148 - 白木优子2013年番号 嫁姑レズ調教 ~寄生

JUX-148 - 白木优子2013年番号 嫁姑レズ調教 ~寄生

 入脾、胃、心、肺四经。久用只可为佐或问射干治外感痰喘,喉中作水鸡声者,必用射干汤治之,是射干必用之需明矣。

所用桑叶,必须头次为妙,采后再生者,功力减半矣。巴戟天,温而不热,健脾开胃,既益元阳,复填阴水,真接续之利器,有近效,而又有远功。

非荆芥走血分甚速,气分独迟也。予仍以前二方,令其朝夕分服,精神如旧。

盖肉桂温命门之火,而又引龙雷之火而下伏也。但止陷食而不陷邪,而邪何以竟散耶?

然而发斑,又不止肺火,必挟胃火而同行,青黛又能清胃火,仲景公所以一物而两用之,退肺、胃之火,自易解皮肤之斑矣。惟有人参补气,生气于无何有之乡,庶几气生血,而血生汗,可以救性命于垂绝,否则,汗出不已,阳亡而阴亦亡矣。

新血既生,则新气亦自易长,又何疑川芎性动而太散哉。但非补阳要药,不可与柏子仁同类而或疑柏子仁益心而不益肾,以其必去油而用之也,油去则性燥,心喜燥而肾恶燥,非明验耶?

Leave a Reply